Reklamacije

Kupac ima pravo na prigovor ili reklamaciju za proizvode kupljene putem web stranice Pristrog u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača.

Reklamacije na proizvode možete ostvariti pozivom na broj telefona 018 415 0 999 ili slanjem reklamacije na e-mail: gwtpremium@gmail.com.

Povrat se vrši tako da, nakon poziva ili primljenog e-maila, naša služba za korisnike obrađuje reklamaciju i obaveštava Vas o daljem postupku izvršenja reklamacije.

Troškove dostave reklamiranog proizvoda snosi firma.

Reklamacija će se smatrati ispravnom, ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uslovima za reklamaciju po Zakon o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Firma se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.

Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije ispravna, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosi trošak ponovljene dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.

Ukoliko se ustanovi da je reklamacija ispravna, firma se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za istovetni bez nedostataka ili vratiti celokupan iznos za koji je proizvod kupljen.